Delik - autoryzowany dealer KIA oraz serwis samochodów powypadkowych
Delik - polityka prywatności w naszym serwisie internetowyn

Polityka prywatności

Firma DELIK gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających stronę internetową www.delik.pl. Użytkownikom serwisu gwarantujemy zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Przechowywanie informacji i danych

Firma DELIK jest wyłącznym właścicielem informacji i danych zgromadzonych w serwisie www.delik.pl. Firma DELIK nie będzie tych informacji i danych sprzedawała ani udostępniała osobom trzecim w sposób niezgodny z przepisami polskiego prawa.

Pozyskiwane danych osobowych

Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi do czasu aż zadecydują się dobrowolnie wypełnić formularz kontaktowy lub zamówienia usługi. Dane osobowe podane w formularzach są wykorzystywane przez firmę DELIK w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem serwisu. Dane osobowe pozyskane w serwisie internetowym www.delik.pl zostaną umieszczone w bazie danych DELIK s.c. - Autoryzowany Dealer KIA, z siedzibą w Przeźmierowie, przy ul. Składowej 17. Zapewniamy prawo wglądu i wnoszenia poprawek do własnych danych osobowych oraz usunięcia swoich danych w każdej chwili, na pisemny wniosek.

Zamówienie

Aby otrzymać wymagane informacje od naszej firmy, konieczne jest podanie przez użytkownika swojego adresu e-mail i numeru telefonu. Adres ten i numer telefonu będą wykorzystywany przez firmę DELIK tylko w celu wysłania żądanych informacji. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z tej usługi, ma prawo zrobić to w każdej chwili informując droga mailową lub inną drogą na piśmie.

Informacje zawarte w serwisie

Informacje zawarte na stronie www.delik.pl nie stanowią oferty handlowej. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli samochodów prezentowanych na stronach oraz zmiany cen i zakresu świadczonych usług. Materiały informacyjne dotyczące cen samochodów i usług wymagają bieżącej weryfikacji u pracowników firmy.

Ochrona danych i zachowanie poufności

Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane przez firmę DELIK za pośrednictwem tego serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Prawa autorskie

Firma DELIK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. Zachęcamy użytkowników naszego serwisu internetowego do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszego zapisu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

© Copyright by DELIK Poland 2013. All rights reserved.
Projekt i wdrożenie: akteo.pl